Là niềm tự hào của Việt Nam bằng cách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt

Cuộn

MÔ HÌNH BÁN LẺ HIỆN ĐẠI HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Xem thêm

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt trong tất cả không gian sống khác nhau

Thịt sạch thuần khiết cho mọi món đều ngon của gia đình Việt

“Mang đến đời sống tài chính hiện đại cho tất cả người tiêu dùng Việt”

Tài nguyên chiến lược của Việt Nam trở thành vật liệu cho công nghệ cao toàn cầu

Thriving for a
better life

“Hành trình của chúng tôi là hành trình của người tiêu dùng”

Ông Nguyễn Đăng Quang

Chủ tịch Hội đồng Quản trị