PHƯƠNG CÁCH MASAN

Phương cách để chuyển đổi

Dẫn đầu thị trường với các nền tảng hoạt động tốt nhất.

Sự tăng trưởng bền vững chỉ có thể đạt được nhờ việc xây dựng hệ thống và nền tảng vận hành tốt nhất. Khi tham gia vào một ngành, chúng tôi phát triển một chiến lược riêng cũng như các mô hình kinh doanh có thể nhân rộng để vươn đến vị thế dẫn đầu thị trường trong từng lĩnh vực. Điều này cho phép chúng tôi không ngừng đầu tư vào những hệ thống vận hành tốt nhất. Trong những năm qua, chúng tôi đã đầu tư phát triển những sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu, nhà máy sản xuất, mạng lưới phân phối và quan trọng nhất là nguồn nhân lực.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Trở thành niềm tự hào của Việt Nam với sự tin yêu của người tiêu dùng.

Chúng tôi đã phát triển các nền tảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống, chuỗi giá trị thịt thành những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với thương hiệu mạnh. Chúng tôi tự phát triển hoặc mua lại các thương hiệu mạnh được người tiêu dùng tin yêu – Chiến lược này phù hợp với niềm tin của chúng tôi trong việc tập trung vào nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng.

Chúng tôi sở hữu mạng lưới phân phối sâu rộng nhất Việt Nam với khả năng tiếp cận người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này thật sự quan trọng vì 70% dân số Việt Nam đang sống ở nông thôn, nơi phụ thuộc phần lớn vào kênh bán hàng truyền thống. Mặc dù chưa phải là xu hướng bán lẻ chủ đạo trên thị trường, bán lẻ hiện đại được dự đoán sẽ phát triển nhanh chóng. Đây cũng là động lực dẫn đến quyết định sáp nhập VinCommerce vào năm 2019 và mở rộng kinh doanh bán lẻ theo chiến lược đa kênh tại Việt Nam, tạo nền tảng “Tiêu dùng - Công nghệ” theo mô hình kết hợp online và offine (O2O) để không chỉ giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà còn mang lại những trải nghiệm mới, từ đó nhận được sự tin yêu của khách hàng và gia tăng nhận diện thương hiệu.

Quá trình xây dựng thương hiệu hàng đầu thị trường của Masan sẽ không thể thành công nếu thiếu các phát kiến mang lại giá trị cho người tiêu dùng. Các phát kiến của chúng tôi không chỉ giúp người tiêu dùng chi trả ít hơn cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, mà còn thúc đẩy việc phát triển các giải pháp mới và giúp đẩy mạnh việc cao cấp hóa các ngành hàng của chúng tôi. 

Trên thị trường khan hiếm nhân sự có kinh nghiệm, chúng tôi đã đầu tư xây dựng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp mạnh mẽ ở tất cả các cấp trong tổ chức. Chúng tôi tin tưởng vào việc tuyển dụng các chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế và năng lực thực thi kinh doanh tại các thị trường mới nổi thông qua hoạt động xây dựng thương hiệu, phân phối tại địa phương và đưa các phát kiến mới và phát triển sản phẩm mới. Đội ngũ quản lý của chúng tôi đóng vai trò then chốt trong việc đưa Masan Group từ một văn phòng tư nhân nhỏ với danh mục đầu tư và kinh doanh dàn trải thành một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Việt Nam, tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu chưa được thỏa mãn của người tiêu dùng.

Chúng tôi đã xây dựng 29 nhà máy sản xuất và chế biến tiên tiến nhất ở Việt Nam và trên thế giới. Nhờ hiệu quả từ quy mô lớn, chúng tôi hướng tới việc thúc đẩy năng suất nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng với mức giá hợp lý hơn.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Mỗi gia đình Việt Nam, mọi sản phẩm Masan. 
Mỗi gia đình thế giới, ít nhất một sản phẩm Masan.