PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phụng sự người tiêu dùng cùng trách nhiệm xã hội

Masan tin vào việc cải thiện đời sống cộng đồng tại những nơi mà chúng tôi đặt nhà máy và hợp tác với người dân địa phương.

Ngoài trở thành một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất các tỉnh có nhà máy hoạt động, chúng tôi còn tạo ra công ăn việc làm và giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương. Đồng thời, chúng tôi đã dành một phần lợi nhuận để phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động giúp đỡ và tạo điều kiện cho cá nhân vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt đối với sức khoẻ của cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo không có đủ điều kiện để trang trải chi phí chăm sóc sức khoẻ cho bản thân.

Masan Consumer Holdings hợp tác cùng Hiệp hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ 550 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể trong năm 2023 tại tỉnh Kiên Giang, hoạt động này là một phần trong cam kết bền vững về chăm sóc sức khỏe với khoản đầu tư hơn 5 tỷ đồng cho nhiều ca phẫu thuật khác nhau.

Hoạt động khuyến học

Năm 2023, thương hiệu CHIN-SU đồng hành cùng Quỹ Trò nghèo vùng cao được chính thức khởi động Chương trình "Một triệu bữa cơm có thịt cho trẻ vùng cao"với mục tiêu hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em ở những khu vực còn nhiều khó khăn và động viên các em tiếp tục tới trường. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nhãn hiệu CHIN-SU là 10 tỉ đồng cho năm học 2023 - 2024

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo và Masan vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ các hoạt động giáo dục.

Phát triển đời sống cộng đồng

Masan tin rằng phát triển các dự án và cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ những người kém may mắn trong trong dài hạn. Vì lẽ đó, chúng tôi đầu tư vào nâng cấp cơ sở hạ tầng xã hội bao gồm cơ sở vật chất về y tế, trường học và đào tạo nghề.

Vì lẽ đó, chúng tôi đầu tư vào nâng cấp cơ sở hạ tầng xã hội bao gồm cơ sở vật chất về y tế, trường học và đào tạo nghề.

Trong năm 2023, Masan và các công ty con đã đóng góp gần 32 tỷ đồng cho phúc lợi xã hội trên cả nước, tăng hơn gấp đôi so với năm 2022, đặc biệt là tại các địa phương mà công ty hoạt động. Hàng năm, mỗi đơn vị kinh doanh của chúng tôi triển khai 15-20 chương trình, đo lường tác động thông qua lượng đóng góp tài chính, quyên góp và hoạt động tình nguyện. Trong giai đoạn 2022-2023, các sáng kiến của chúng tôi trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hỗ trợ phẫu thuật mắt, học bổng, thúc đẩy tiêu dùng xanh và các dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Đến năm 2025, chúng tôi dự định sẽ triển khai các chương trình tập trung vào sức khỏe con người, khoa học về thực phẩm và dinh dưỡng cũng như nông nghiệp bền vững tích hợp công nghệ vì lợi ích cộng đồng.Quản trị doanh nghiệp

Tập đoàn Masan cam kết áp dụng các hệ thống quản lý tốt nhất, các quy trình, chính sách và minh bạch thông tin ở mức cao nhất.

Tập đoàn Masan cam kết áp dụng các hệ thống quản lý tốt nhất, các quy trình, chính sách và minh bạch thông tin ở mức cao nhất thông qua các cơ chế giám sát theo luật pháp Việt Nam như Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán, ngoài sự giám sát của các nhà đầu tư lớn ở nước ngoài. 

Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu ra để điều hành hoạt động của Tập đoàn Masan. Các thành viên Hội đồng Quản trị họp định kỳ hoặc thảo luận riêng về các quyết định chiến lược do Ban Điều hành đệ trình. Chi tiết về trách nhiệm của Hội đồng Quản trị được trình bày trong phần Hội đồng Quản trị.


Ủy ban Kiểm toán: Ủy ban Kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng Quản trị. Ủy ban Kiểm toán, ngoài các quyền và nhĩa vụ khác, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và thực hiện các hoạt động giám sát khác nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

Hội đồng Chiến lược và Phát triển: Đứng đầu là Tổng Giám đốc Tập đoàn, cơ cấu thành viên bao gồm Tổng Giám đốc và quản lý cấp cao từ các công ty con, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn, Giám đốc Phát triển và Chiến lược, và Giám đốc Nhân sự của Tập đoàn. Hội đồng này xây dựng và phê duyệt các chiến lược phát triển tổng thể trung và dài hạn, các dự án chiến lược và các kế hoạch kinh doanh quan trọng của các công ty con và của cả Tập đoàn; đánh giá, kiểm tra và đề xuất các điều chỉnh cần thiết trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm của các công ty thành viên; và vận hành các nền tảng hoạt động chung của Tập đoàn để bảo đảm các nguồn lực chung được sử dụng hiệu quả nhất.