QUAN HỆ TRUYỀN THÔNG

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí mới nhất
Cập nhật

Mang về 78.252 tỷ đồng năm 2023, Masan đặt mục tiêu gấp đôi lợi nhuận trong 2024

30/01/2024

Cập nhật

Masan công bố tăng quy mô khoản đầu tư vốn cổ phần do Bain Capital dẫn đầu lên 250 triệu USD

06/12/2023

Tải thêm...