THÀNH TỰU

Những giải thưởng đã đạt được trong các năm qua

Cam kết phát triển bền vững của chúng tôi được công nhận bởi các tổ chức cả trong và ngoài nước.

1

Dẫn đầu Top 10 Thương vụ M&A tiêu biểu 2019-2020

1

Doanh nghiệp Xuất sắc & Bền vững Châu Á 2021

50

Top Công Ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam Năm 2021 - Forbes

50

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

10

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2021 – Vietnam Report

10

Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ được tin dùng