THÀNH TỰU

Những giải thưởng đã đạt được trong các năm qua

Cam kết phát triển bền vững của chúng tôi được công nhận bởi các tổ chức cả trong và ngoài nước.

1

Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu giai đoạn 2009-2023

1

Doanh nghiệp Xuất sắc & Bền vững Châu Á 2021

50

Top Công Ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam Năm - Forbes

50

Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2023 – Nhịp Cầu Đầu Tư

10

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam – Vietnam Report

10

10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023 – VnEconomy